2018 - Medlemsmøte

Det vil bli avholdt medlemsmøte i løpet av sommer måenedene. SAK: Dugnad i forbindelse med grillhytta / lysthuset. De som befinner seg på Langfjordnes innkalles til møte.

 

Årsmøte 2017

Det innkalles til Årsmøte 2017 som avholdes lørdag 5. august kl. 11.00. Kontingent må være innbetalt innen 31. juli 2017 for å kunne delta på Årsmøtet.

 

Møter 2016

Det innkalles til Årsmøte 2016 som holdes i forbindelse med Langfjordnes Dagan, lørdag 6. august kl. 11.00. Kontingent må være betalt innen tirsdag 2.august 2016 for å kunne delta på Årsmøtet.

 

Møter i 2015

Årsmøte holdes i forbindelse med Langfjordnes dagan, den 1. august kl.11.00 (passer best da når folket er tilstede). Saker til behandling: Vanlige Årsmøte saker og innkomne saker. De som ønsker å ta opp saker til Årsmøte må sende det inn snarest til styret.

1.Styret hadde første møte i 2015 -13. april. Mange saker var til behandling. 

2. Styret har telefonmøte 5. mai 2015.  

3. Styremøte 26.07.2015 kl. 13.30                                                    

Samarbeidsmøte avholdt den 12. juli kl. 15.00. Ansvarlig Solbjørg Olsen.

Veimøtet avholdt 26.07.2015 kl. 12.00. Ansvarlig Odin Bavda.

Årsmøte avholdt 1.august 2015 kl.11.00

Ekstraordinært Årsmøte avholdt 1. august 2015 kl.12.35