Medlemskontingenter  2022 

Kr. 100,- pr person over 18 år Konto: 1503 57 50654

Vipps: Langfjordnes Bygdelag  11492

30 medlemmer

 

Odin Bavda og Grethe Johnsen

Heidi Hansen

Bente Aust

Frida og Ron Aust

Adrian Aust

Tore Wæraas

Mari og Niels Peter

Ellen og Tommy

Inger og Torbjørn Corneliussen

Elin og Bjørn- Ivar Olsen

Trygve Johansen m/fru

May-Liss Daljord

Martine Daljond

Maylinn Daljord

Monica Bavda Johansen

Dan Andreassen

Marit Bavda

Thomas Olsen

Vivian og Roar Thorstensen

Mia og Otto Karvonen Laurilla

Arnfinn Bøno

 

 

 

 

 

Medlemskontingenter 2021

Kr. 100,- pr person over 18 år. Konto: 1503 57 50 654

Vipps: Langfjordnes Bygdelag

37 medlemmer:

Odin Bavda og Grethe Johnsen

Rudolf Nilsen

Bente Aust

Frida Aust

Ron Aust

Adrian Aust og Tiril Johansen

Tore Wæraas

Mari og Niels Peter Møllmann

Ellen Wæraas og Tommy Rødøy

Heidi Hansen

Marit Bavda og Thomas Olsen

Vivian og Roar Thorsteinsen

Mia og Otto Karvonen Laurila

Jan-Ove Persen

Eli Bavda Johansen

Monica Bavda Johansen og Dan Andreassen

Bente Bakken

Gjermund Mikalsen

Arnt Hansen

Elin Olsen

Elin og Ivar Lindås

Wenche Salamonsen

Jorunn Johansen

Trygve Johansen

Arnfinn Bønå

Anne og Olav Nordstrand

May Liss Daljord

 

 

 

 

 

 

 

2020 kontingenter  😘

Langfjordnes Bygdelag Konto: 1503 57 50654

Vi tar også nå Vipps

 

 

37 medlemmer

Ruth og Håkon Hansen

Grethe Johnsen og Odin Bavda

Marit Bavda

Thomas Olsen

Heidi Hansen

Wenche Salamonsen

Bente Bakken

Aslak Guttorm

Bente Aust

Frida og Ron Aust

Tiril og Adrian Aust

Ellen Wæraas

Mari og Niels-Peter Mølmann

Tore Wæraas

Arnfinn Bøno

Evy-Ann Helistø

Vivian og Roar Thorsteinsen

Finn Engan

Kjell Engan

Tone og Snorre Sundstrøm

Rudolf Nilsen

Reidun og Harry Broks

Monica og Dan Johansen Andreassen

May-Liss Daljord

Ivar Lindås

Elin Lindås

Trygve Johansen

Jorunn Johansen

 

 

 

2019 

Det er på tide å betale kontingent for 2019. Betalingsfrist 30. juni 2019.

Langfjordnes Bygdelag har dette bank kontonummer: 

1503 57 50654. 

Satsene er: Familie kontingent kr. 200 per år.

                     Enslige over 18 år  kr. 100 per år

                      Pensjonister          kr. 100 per år.  

Vil du bli medlem i Langfjordnes Bygdelag, kan du betale til ovenfor nevnte konto.

 

 Medlemmer 2019 😀

55 medlemmer

Grethe Johnsen

Odin Bavda

Marit Bavda og Thomas Olsen

Reidun og Harry Broks

Bente Aust

Frida og Ron Aust 

Adrian Aust

Tiril Johansen

Tore Wæraas

Mari Wæraas og Niels Peter Møllvang

Ellen Wæraas

Heidi Hansen

Monica Bavda Johansen og Dan Andreassen

Evy Ann Helistø (betalt for 2020 også)

Vivian og Roar Torsteinsen

Kjell Sørbøe

Hanne Berit Olsen

Carl Walter Wæraas

Odd Henry Jørgensen

Annbjørg Johansen Grip

Gjermund Mikalsen

Monika Mikalsen og Inge Kristiansen

Vigdis og Øystein Nordstrand Berg

Tove og Tim Kristiansen Usterud

Torill Olsen

Fam. Kari og Svein o. Ananiassen 2

Inger Lill Persen

Anne og Olav Nordstrand 

Øyvind Nordstrand

Marit Nordstrand og Owe Vestersjø

Inga Marie Nordstarnd og Harald Røkke

Rigmor Nordstrand 2

Elin S. Olsen

Gunvald H. Hansen

Odd-Eilert Persen

Mai Liss Daljord

Jorunn Johansen

Ture Johansen

Rudolf Nilsen

Åsta Jensen

Arnfinn Bøno

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer  2018 😀

50 medlemmer

Grethe Johnsen

Odin Bavda

Marit Bavda

Thomas Olsen

Peggy Breivik (bet. for 2016/2017 og 2018 - 3 år)

Arnt Breivik (bet. for 2016/2017 og 2018 - 3 år)

Mari Wæraas og Nils Peter M. Petersen

Ellen Wæraas og Nils Henrik

Tore Wæraas

Bente Aust

Frida og Ron Aust

Adrian Aust

Rudolf Nilsen

Heidi Hansen

Ragnar Mortensen

Anne og Olav Nordsreand

Marit Nordstrand

Vigdis og Øystein Nordstrand

Jorunn O. Johansen

Arnfinn R. Bønå

Reidun og Harry Broks

Tove Lill og Tim Usterud

Elin S. Olsen

Monica B. Johansen

Dan Andreassen

Ann Mari Olsen Jakobsen 

Karl-Arne Jakobsen

Tonje K. og Jo E. Iversen

Eli B. Johansen

Ådne Johansen (under 18 år)

Oda Johansen (under 18 år)

May Liss Daljord

Inger og Torbjørn Corneliussen

Finn og Kjell Engan

Ture Johan Lindos

Vivian og Roar Thorsteinsen

Rigmor Nordstrand

Anne May og Trygve Johansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer 2017

44 personer 

 

Rudolf Nilsen

Peggy og Arnt Breivik ( for 2016-17-18 - 3 år)

Ragnar Mortensen

Heidi Hansen

Grethe Johnsen

Odin Bavda

Jorunn Johansen

Bente Aust

Frida og Ron Aust

Adrian Aust

Vivian og Roar Thorsteinsen

Tore Wæraas

Ellen Wæraas og Nils Henrik

Mari Wæraas og Nils Peter M. Petersen

Elin S. Olsen

Tove K. og Tim Usterud

Mats K. Usterud

Dina K. Usterud

Ingrid K. Usterud

Monica B. Johansen / Dan Andreassen

Arnfinn R. Bønå

May Liss Daljord

Eli Johansen

Marit Bavda

Thomas Olsen

Reidun Broks

Inger og Torbjørn Corneliussen

Ann Mari og Karl Arne Jakobsen

Solbjørg og Sture Olsen

Ture Johan L. Johansen

Jan Ove Persen

Kjell Engan

Finn Engan

Ole Martin Ødegaard

 

 

       

Medlemmer i 2016.

38 personer:

Inger og Torbjørn Corneliussen

Bente Aust

Tore Wæraas

Ellen Wæraas

Mari Wæraas

Nils-Peter Petersen

Frida og Ron Aust

Adrian Aust

Heidi Hansen

Marit Bavda

Thomas Olsen

Grethe Johnsen

Odin Bavda

Vivian og Roar Thorsteinsen

Monica B. Johansen

Reidun Broks 

Finn Engan

Kjell Engan

Tove Lill og Tim Usterud

Ragnar Mortensen

May Liss Daljord

Mats Kristiansen Usterud

Dina Kristiansen Usterud

Ingrid Kristiansen Usterud

Bård Rasmussen

Jorun Johansen

Ture Johan Lindås

Ann-Mari Olsen Jakobsen

Solbjørg Olsen

Kathrine K. Luther

Eli B. Johansen

 Arnt Breivik 2016-17-18 ( 3  år)

Peggy Breivik 2016.17- 18 (3år)

Rudolf Nilsen, Kjøllefjord 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Pr. 16.09.2015 har disse betalt kontingent for 2015.

36 personer:

Inger og Torbjørn Corneliussen

Bente Aust

Tore Wæraas

Frida og Ron Aust

Adrian Aust

Grethe Johnsen

Odin Bavda

Solbjørg Olsen

Ragnar Mortensen

Monica Johansen

Jorunn Johansen

Marit Bavda 

Thomas Olsen

Reidun Broks

Tove Lill Kristiansen Usterud

Tim Usterud

Mats Kristiansen Usterud

Dina Kristiansen Usterud

Ingrid Kristiansen Usterud

Kathrine Kristiansen Usterud

Ellen Wæraas

Mari Wæraas

Nils Peter M. Petersen

Olaug Hansen

Eli Johansen

Heidi Hansen

Arnt Breivik

Peggy Breivik

Gunbjørg Pettersen

Roald Pettersen

Rudolf Nilsen, Varangerbotn

Maj Liss Daljord

Vivian og Roar Thorstensen