2019

Årsmøtet avholdes lørdag 3. august kl.11.00

Styremøter og eventuelt medlemsmøter avholdes etter behov. 

 

2018

Årsmøtet avholdes lørdag 4. august kl. 11.00 

Samme dag er det kaifest om kvelden. Du er velkommen!

Styremøter avholdes når det er saker som skal behandles.

 

2017

Årsmøtet avholdes i forbindelse med Langfjordnes Dagan, lørdag 5. august kl. 11.00.

Kontingent må være betalt innen utgang av juli 2017 for å være deltaker på Årsmøtet.

 

2016

Årsmøte avholdes i forbindelse med Langfjordnes Dagan, lørdag 6. august kl. 11.00.

Kontingent må vær betalt innen tirsdag 2.august 2016 for å kunne delta på Årsmøtet.

Styremøte nr.1-26.02.2016- 8 saker var oppe til behandling.

Styremøte nr. 2-24.04.2016- 11 saker var oppe til behandling, og div. søknader.

Styremøte nr. 3-02.09.2016 - 5 saker var oppe til behandling.

 

2015

Styremøte nr. 1- 13.04.2015

Styremøte nr. 2- 05.05.2015

Styremøte nr. 3 - 26.07.2015

Årsmøte 1. august kl. 11.00

Ekstraordinært Årsmøte 1. august kl. 12.25

Veimøte  nr.1- 26.07.2015

 

2014

Årsmøte 2. august 2014

Styremøte nr.1 - 11.07 2014

Styremøte "   2 - 10.08 2014

Styremøte "   3 - 30.09 2014

Protokoller i sin helhet kan dessverre ikke legges ut for allmenheten, de av medlemmer som har interesse for utskrift kan henvende seg til denne adresse: odin.bav@frisurf.no